Erilaiset kriisit elämässä

Erilaiset kriisit kuuluvat elämään. Kriisi on yleensä tilanne, jolloin elämässä on tapahtunut suuri muutos. Muutos on yleensä niin iso, etteivät aiemmat kokemukset ja opitut toimintatavat riitä sen ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Muutosten käsitteleminen on joskus hyvin vaikeaa ja niiden läpikäyminen yksin voi olla haastavaa. Silloin kriisiapu voi tulla tarpeeseen. Kriisiapua voi saada esimerkiksi kriisikeskuksesta tai auttavan puhelimen kautta. Kaikki eivät kuitenkaan tunnista avun tarvetta heti kriisin kohdatessa, vaan huomaavat sen vasta myöhemmin. Apua kannattaa kuitenkin hakea heti kun siltä tuntuu, ettei pääse palamaan loppuun.

Erityyppiset kriisit ja niiden käsittely

Kriisejä on eri tyyppisiä, mutta yhdistävinä tekijöinä niillä ovat usein suru ja luopuminen. Kriisejä ovat esimerkiksi kehitys- ja elämäntilannekriisit sekä traumaattiset kriisit. Kehityskriisit ovat normaaleja elämän siirtymävaiheita, kuten murrosikä, perheen perustaminen ja lapsen saaminen. Niihin on yleensä helppo varautua ennalta, sillä muutos ei tapahdu yhtäkkiä. Elämäntilannekriiseihin kuuluvat esimerkiksi avioero, ulkomaille muutto tai työpaikan vaihto. Ne tapahtuvat myös vähitellen, joten niihin pystyy valmistautumaan henkisesti. Traumaattiset kriisit taas tapahtuvat nopeasti, eikä niihin pysty varautumaan. Niitä ovat esimerkiksi äkillinen kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen tai liikenneonnettomuus.

Kriisit jättävät usein jälkensä ihmisiin, mutta niistä voi selviytyä. Kriiseistä selviytyminen voi kuitenkin olla haastavaa ja jokainen reagoi niihin omalla tavallaan. Useimmat käyvät kuitenkin kriisin läpi neljän eri vaiheen kautta. Ensimmäinen on sokkivaihe, joka voi kestää muutamasta minuutista useaan vuorokauteen. Mieli suojautuu järkyttävältä asialta, jota se ei vielä pysty ottamaan vastaan. Toisena on reaktiovaihe, jolloin tapahtunut aletaan ymmärtää todeksi ja tunteet pääsevät esiin. Kolmantena on työstämisvaihe, jolloin tapahtunutta käydään läpi. Viimeisenä on uudelleen suuntautumisen vaihe, jossa yritetään löytää elämässä uusi tasapaino ja opetellaan sopeutumaan uuteen vaiheeseen.

Kriiseihin liittyy surua ja luopumista

Kriisiin liittyy usein surua ja luopumista. Sen vuoksi ihmisten mielenterveys saattaa järkkyä äkillisen kriisin kohdatessa. Kriisit ovat osa luonnollista elämänkulkua ja jokainen joutuu varmasti joskus niitä kohtaamaan. Kriisin aiheuttama suru voi kuitenkin varjostaa elämää pitkän aikaa ja siksi siitä puhuminen on tärkeää. Vaikka kriisin keskellä haluaisikin vetäytyä omiin oloihinsa suremaan, voi puhuminen olla parempi vaihtoehto. Puhumalla tapahtunut muuttuu todeksi ja sitä pystyy myös käsittelemään. Näin tapahtuneen pystyy paremmin ymmärtämään ja voi saada siihen tarvitsemaansa tukea. Sureminen vie paljon voimia ja siksi omasta jaksamisesta ja terveydestä on pidettävä huolta.

Kriisissä olevan auttaminen on tärkeää

Ihmiset saattavat pelätä kriisissä olevan kohtaamista siksi, että he pelkäävät sanovansa tai tekevänsä jotain väärää. Sen vuoksi ei kuitenkaan ole hyvä ottaa etäisyyttä kriisissä olevaan, sillä toisten läsnäolo on toipumisen kannalta hyvin tärkeää. Kriisin keskellä ihmisen mielenterveys saattaa järkkyä huomattavasti. Siksi onkin tärkeää tarjota apua ja juttuseuraa aina silloin kun mahdollista. Ihmisellä voi olla tarve puhua kriisin aiheuttaneesta tapahtumasta aina uudelleen ja uudelleen. Tämä voi auttaa häntä käsittelemään ja hyväksymään tapahtuneen. Pelkkä läsnäolo ja kuuntelu riittävät, sillä puhuminen ja tuen saaminen ovat todella tärkeitä asioita toipumisen kannalta.