Mistä apua kriisin kohdatessa?

Mistä apua kriisin kohdatessa?

Jonkinlainen kriisi saattaa iskeä joskus jokaisen kohdalle. Kriisejä on monenlaisia, kuten esimerkiksi heikosta itsetunnosta johtuva kriisi, ikäkriisi, aviokriisi tai joku muu elämään sillä hetkellä kiinteästi liittyvä asia. Kriisin iskiessä päälle omat voimat eivät aina riitä, joten tukea kannattaa etsiä. Elämän ollessa umpikujassa seinä tulee yllättävän nopeasti vastaan. Elämää yllättäen ravisuttavan kriisin johdosta kuka tahansa rohkeakin ihminen voi tuntea heikkoutta ja epävarmuutta. Kriisit voivat ilmaantua elämään yhtäkkiä esimerkiksi työpaikan menetyksen, oman tai läheisen sairastumisen tai jonkun tärkeän henkilön kuoleman vuoksi. Ammattiapua on aina saatavilla ja sitä kannattaa myös rohkeasti pyytää. Kriisiapu on avain, joka helpottaa monissa elämäntilanteissa.

Asioiden jakamisesta on iso apu

Suru koskettaa ihmistä useamman kerran hänen elämänsä aikana. Jokaiseen suruun saattaa liittyä vähän tai paljon kärsimystä, joka henkilön pitää käsitellä ja sen jälkeen unohtaa. Nykyisin vertaistukea voi saada paitsi ystävältä tai tuttavalta, joka on kokenut menetyksen elämässään, myös netin vertaistukifoorumeilta. Ammattiavun hankkiminen ei tarkoita, että apua annettaisiin vain jonkin lääkevalmisteen avulla, vaan jo menetyksestä tai jostakin akuutista ongelmasta puhuminen helpottuu kuuntelevan korvan avulla. Ammattiauttaja kuuntelee, jonka lisäksi hän kysyy asiaan liittyviä yksityiskohtia, rohkaisee ja antaa viisaita neuvoja. Surua voidaan käsitellä ennakoivana, poissaolevana, kroonisena, myöhästyneenä, estyneenä ja luvattomana suruna. Kaikista surutyypeistä heijastuu kaipaus ja arvokkaan menetyksen kokeminen.

Sosiaalisen tukiverkoston merkitys kriisissä on aina välttämätön. Viime vuosina valtakunnallisten tukipuhelimien merkitys on kasvanut. Palvelevaa ja auttavaa puhelinta pitävät muun muassa Suomen mielenterveysseura sekä kirkot ja seurakuntayhtymät. Kriisipuhelimessa päivystävät koulutetut vapaaehtoiset henkilöt ja ammattiauttajat. Ystävien, tuttavien ja sukulaisten lisäksi apuna voi toimia esimerkiksi nettikriisikeskus tukinet.net, josta saa halutessaan henkilökohtaisen tukihenkilön. Ketään ei nykyään jätetä yksin, apua vain pitää jaksaa ja uskaltaa pyytää. Kaikkea ei koskaan saa eikä tarvitse kantaa itse, sillä surulle kuten ilonkin tunteille löytyy jakajia. Pyydä apua ajoissa, sillä selviytyminen on usein pienestä kiinni.

Työ ja mielekäs tekeminen ovat hyviä lääkkeitä

Henkisesti raskaan traumakokemuksen jälkeen useimmat palaavat takaisin työhönsä tai itselle iloa tuovien harrastusten pariin. Arjen välttämättömistä rutiineista kiinni pitäminen palauttaa ihmiselle usein sen kaivatun elämänhallinnan ja turvallisuuden tunteen. Monilla työpaikoilla on ihmisiä, jotka tarjoavat mielellään tukeaan esimerkiksi uupumisen tai masennuksen kanssa kamppaileville, kun he vain tietävät asiasta ajoissa. Työpaikalla saadun tuen ja mahdollisen työterveyslääkärin tapaamisen ansiosta selviytyminen helpottuu, jolloin myös työkyky usein paranee. Hyvä itseluottamus ja arvostus auttavat selviytymään, joten opi siis tietoisesti arvostamaan itseäsi. Puhu tai kirjoita, sillä traumaattisen kriisin käsittely edellyttää, että tapahtunutta käydään läpi yhä uudelleen. Asioiden analysointi ja murheiden laittaminen paperille auttavat. Tilanne usein selkiytyy, kun erittelet asiaa mielessäsi ja annat tuntemustesi puhua kirjoitetun tekstin välityksellä.

Näe omat kykysi ja vahvuutesi

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, joten fyysinen ja psyykkinen terveys kulkevat käsi kädessä. Käytännössä pitkittynyt stressi voi aiheuttaa oikeita fyysisiä kipuja, kun taas pitkään kestäneet kivut saattavat aiheuttaa stressiä ja masennuksen tunteita. Omasta mielenterveydestään kannattaa pitää hyvää huolta, jolloin myös henkiset voimavarat vahvistuvat. Tunteidemme tunnistaminen ja ilmaiseminen auttaa monissa eteen tulevissa ongelmissa sekä auttaa kehittämään terveitä ja kestäviä ihmissuhteita. Huolehtiessamme kehon ja mielemme terveydestä syömällä terveellisesti ja nukkumalla levollisesti, huolehdimme itsestämme kokonaisuutena. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka tekee elämästä ja elämisestä nautittavaa.